11

سوالات متداول

01

چند کانتینر برای یکی گنگساو لازم است؟

به 2 کانتینر 40 فوتی رویه نیاز دارید

02

چند تن دستگاه؟

مجموعا 55 تن با احتساب ترولی

03

مدت زمان گارانتی دستگاه چقدر است؟

دستگاه 12 ماه گارانتی دارد

04

قدرت موتور اصلی چگونه است؟

اره سیم پروفیل 15 کیلووات، اره سیم مربعی 22 کیلووات

05

سرعت پردازش اره سیمی چقدر است؟

80-100 سانتی متر در ساعت برای سنگ مرمر و 30-50 سانتی متر در ساعت برای گرانیت

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.