11

تجهیزات پیشرفته تولید

آگاهی از کیفیت را در وهله اول قرار دهید، به کیفیت محصول توجه زیادی داشته باشید، از خرید مواد اولیه تا محصول نهایی خارج از انبار، هر فرآیند با کنترل دقیق راه اندازی می شود، راه اندازی آژانس بازرسی کیفیت ویژه، مجهز به ابزارهای تست پیشرفته و ابزار اندازه گیری، و آزمون واجد شرایط نیست.

01.jpg

 این شرکت سیستم کیفیت ISO9001: 2008 و گواهینامه کیفیت یوکاس بریتانیا را گذرانده و گواهینامه ایمنی اتحادیه اروپا CE را گذرانده است، اکنون کل فرآیند مدیریت کیفیت تولید را معرفی کرده است، تضمین کیفیت محصول باعث می شود شرکت در چرخه توسعه با فضیلت قدم بگذارد.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.