11

تیم حرفه ای ما

این شرکت دارای تیمی متشکل از محققین دکترا، مهندسان ارشد و متوسط، مهندسان ایتالیایی و سایر تیم های تحقیق و توسعه چینی و خارجی است و روابط همکاری راهبردی با آکادمی علوم چین، دانشگاه هوآکیائو، دانشگاه فوژو و سایر موسسات تحقیقاتی علمی برقرار کرده است.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.