11

فروش حرفه ای ما

این شرکت از نظر بازاریابی و خدمات، ساخت تیم خدمات پس از فروش، مدیریت داخلی، توسعه بازار و شبکه فروش را تقویت می کند. این شرکت 36 بخش فروش و عملیات و مراکز خدمات پس از فروش در شمال چین، جنوب چین، شرق چین، مرکز چین، شمال غرب، جنوب غرب و مناطق دیگر راه اندازی کرده و دفاتر تجارت خارجی راه اندازی کرده است. اکنون محصولات این شرکت به بیش از 100 کشور جهان مانند آمریکا، ایتالیا، ترکیه، مصر، برزیل و ... صادر می شود.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.